Naši proizvodi

Kat. Br.: 44-101
CAS Br.: 80049-61-2
Molekulska Formula: C11H14F6N3PRu
Hemijska Formula: C5H5Ru(CH3CN)3+PF6-
Kat. Br.: 44-103
CAS Br.: 37366-09-9
Molekulska Formula: C12H12Ru2Cl4
Hemijska Formula: [C6H6RuCl2]2
Kat. Br.: 44-104
CAS Br.: 14898-67-0
Molekulska Formula: Cl3H2ORu
Hemijska Formula: RuCl3∙H2O
Kat. Br.: 44-105
CAS Br.: 52462-29-0
Molekulska Formula: C20H28Cl4Ru2
Hemijska Formula: [(C10H14)RuCl2]2
Kat. Br.: 44-106
CAS Br.: 172222-30-9
Molekulska Formula: C43H72Cl2P2Ru
Hemijska Formula: (C7H6)(C18H33P)2RuCl2
Kat. Br.: 44-107
CAS Br.: 15529-49-4
Molekulska Formula: C54H45Cl2P3Ru
Hemijska Formula: [(C6H5)3P]3RuCl2

PREGLED SVIH PROIZVODA

O nama

RUTHENOTOPE je kompanija osnovana u Beogradu avgusta 2017. godine, čiji su glavni ciljevi hemijsko istraživanje i sinteza proizvoda na bazi rutenijuma. Naš cilj je da redefinišemo konvencionalne načine proizvodnje jedinjenja rutenijuma implementiranjem novih metoda sinteze i tehnika, kao i našeg dugogodišnjeg naučnog iskustva u hemijskom istraživanju. Želimo da hemija rutenijuma postane dostupnija za sve oblasti njene primene – u nauci, industriji, medicini – i mi konstantno radimo na proširenju naše liste proizvoda.