O nama

RUTHENOTOPE je kompanija osnovana u Beogradu avgusta 2017. godine, čiji su glavni ciljevi hemijsko istraživanje i sinteza proizvoda na bazi rutenijuma. Naš cilj je da redefinišemo konvencionalne načine proizvodnje jedinjenja rutenijuma implementiranjem novih metoda sinteze i tehnika, kao i našeg dugogodišnjeg naučnog iskustva u hemijskom istraživanju. Želimo da hemija rutenijuma postane dostupnija za sve oblasti njene primene – u nauci, industriji, medicini – i mi konstantno radimo na proširenju naše liste proizvoda.

Nedavno smo proširili naš istraživački rad na oblasti organskih sinteza, molekularne biologije, biohemije, biotehnologije i biomedicine. Sada proizvodimo i nudimo reagense i materijale za modifikaciju biomolekula posebno za naučne i proizvodne laboratorije specijalizovane u oblastima melekularne biologije, biohemije i biomedicine.